bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
RAPORT O STANIE GMINY strona główna 

RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy


Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „ Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok”.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok” mieszkańcy gminy Gózd mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok” składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Gózd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Gózd.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Gózd za 2018 rok”.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Gózd zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 13:38:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2018 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl