bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2018 strona główna 

2018
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 OM_2018_Pawel_Dziewit.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:07:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 OM_2018_Joanna_Tkaczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:05:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 OM_2018_Boguslawa_ Koscielniak.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:02:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 OM_2018_Adam_Siczek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:00:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

OM_2018_Grazyna_Drozd.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 14:59:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl