bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2018 strona główna 

2018
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 OM_2018_Jozef_Drab.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii
 OM_2018_Dorota_Rogala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:11:06 Informację zaktualizowano 2018-07-23 15:11:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

OM_2018_Mariola_Bebenca.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:15:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2018_Slawomir_Czyz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:17:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 OM_2018_Agnieszka_Kwiecien.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:18:48 Informację zaktualizowano 2018-07-23 15:19:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Jolanta Zieba - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2018_Jolanta_Zieba.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:21:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2018_Dorota_ Adamska.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:22:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

OM_2018_Lech_Zahorski.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:25:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2018_Elzbieta_Krawczyk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:25:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2018_Elzbieta_Siczek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:26:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

OM_2018_Bozena_Skiba.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:27:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2018_Anna_ Marczykowska.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 15:29:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl