bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2017 strona główna 

2017
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2017_p_dziewit.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:13:40 Informację zaktualizowano 2017-06-20 12:26:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2017_tkaczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:14:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2017_koscielniak_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:16:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2017_siczek_adam.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:18:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2017_drozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:19:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl