bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2017 strona główna 

2017
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2017_drab.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:46:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2017_d_rogala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:49:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2017_baran_bebenca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:51:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe
 om_2017_czyz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:52:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 om_2017_kwiecien.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:54:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Jolanta Zieba - Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 om_2017_zieba.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:56:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2017_adamska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:58:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2017_zahorski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:59:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_krawczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe
 om_2017_siczek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:01:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2017_skiba.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:02:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_marczykowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl