bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2016 strona główna 

2016
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2016_drab.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:23:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2016_rogala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:25:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2016_baran_bebenca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:26:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2016_czyz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:28:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2016_zahorski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:30:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2016_krawczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:28:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe
 om_2016_siczek_elzbieta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:29:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

om_2016_skiba_bozena.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:32:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2016_marczykowska_anna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:34:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl