bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 strona główna 

2015
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2015_dziewit.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 11:52:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2015_tkaczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 11:54:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2015_koscielniak.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 11:55:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Techniczej i Gospodarki Komunalnej
 om_2015_siczek_adam.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 11:56:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2015_drozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 11:58:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl