bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 strona główna 

2015
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2015_drab.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:00:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2015_rogala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:03:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2015_baran_bebenca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:04:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2015_czyz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:06:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2015_zahorski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:08:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2015_krawczyk_elzbieta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:11:19 Informację zaktualizowano 2015-09-09 12:12:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe
 om_2015_siczek_elzbieta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:13:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2015_skiba.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 12:13:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl