bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 strona główna 

2014
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2014_drab_jozef.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:02:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2014_rogala_dorota.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:07:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2014_baran_bebenca_mariola.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:09:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2014_czyz_slawomir.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:12:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2014_zahorski_lech.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:13:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2014_krawczyk_elzbieta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:15:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

om_2014_siczek_elzbieta_p.o.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:18:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2014_skiba_bozena.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:20:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl