bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 strona główna 

2014
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2014_tkaczyk_joanna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 16:29:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2014_koscielniak_boguslawa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 16:35:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Techniczej i Gospodarki Komunalnej
 om_2014_siczek_adam.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 16:36:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2014_dziewit_pawel.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 10:23:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl