bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032 strona główna 

Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28
czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą
oddziaływania na środowisko

U_XX_122_2012_280612.pdf

Program_usuwania_azbestu_na_lata_2012_2032.pdf

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_programu_usuwania_azbestu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-23 15:03:10 Informację zaktualizowano 2012-07-13 15:46:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl