Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gozd.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-08-02 14:51:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 14:51
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano BGK_020817_specyfikacja.pdf  więcej >
2017-08-02 14:50:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 14:50
Ogłoszenie o zamówieniu publ
Dodano BGK_020817_ogloszenie.docx  więcej >
2017-08-02 14:49:59

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-02 14:49
Ogłoszenie o zamówieniu publ
  więcej >
2017-07-31 16:54:21

Dodanie informacji do działu:
2017

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-31 16:54
Kwartalne sprawozdanie Rb_NDS
  więcej >
2017-07-31 16:52:23

Dodanie informacji do działu:
2017

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-31 16:52
Kwartalne sprawozdanie Rb_Z o
  więcej >
2017-07-27 12:05:01

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2017-07-27 12:05
Decyzja Wójta Gminy Gózd z d
  więcej >
2017-07-26 11:27:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-01-11 14:50
  R A D N I   G M I N Y   G Ó Z
D wybrani w dniu 16 listopada 2014 r. na kadencję
2014 - 2018   1. DĄ  więcej >
2017-07-26 11:25:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Jednostki pomocnicze

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2011-02-25 11:58
  S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z
D KADENCJA  2015 -
2019   Lp. Sołectwo Nazwisko i
imię   więcej >
2017-07-26 11:23:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Biblioteka Publiczna

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-01-27 14:45
  Gminna Biblioteka Publiczna w Goździe  ul.
Radomska 34b/1 26-634 Gózd tel: /048/
362-18-00 e-mail: gbpgozd@wp.pl Dyrektor -  więcej >
2017-07-26 11:19:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Jednostki pomocnicze

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2011-02-25 11:58
  S O Ł T Y S I   G M I N Y   G Ó Z
D KADENCJI  2015 -
2019   Lp. Sołectwo Nazwisko i
imię   więcej >
2017-07-26 11:09:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Wójt

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-23 15:14
  Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w
szczególności:   Reprezentowanie Gminy na
zewnątrz; Prowadzenie bieżących   więcej >
2017-07-26 11:07:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Komisje Rady

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-12-07 10:44
K O M I S J E   R A D Y   G M I N
Y   G Ó Z D 2014 -
2018   KOMISJA  REWIZYJNA Przewodnicz  więcej >
2017-07-26 11:01:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-01-11 14:50
  RADNI  RADY  GMINY 
GÓZD wybrani w dniu 16 listopada 2014 r. na
kadencję 2014 - 2018   1. DĄBR  więcej >
2017-07-26 11:01:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-01-11 14:50
  RADNI  RADY  GMINY 
GÓZD wybrani w dniu 16 listopada 2014 r. na
kadencję 2014 - 2018   1. DĄBR  więcej >
2017-07-26 10:55:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-26 14:19
Zadania i kompetencje Sekretar
  Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzędu, a w
szczególności:   Opracowanie
projektów   więcej >
2017-07-26 10:52:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Urząd Stanu Cywilnego

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-09-21 13:10
Zadania Urzędu Stanu Cywilneg
  Prowadzenie jako zadania zlecone spraw związanych
z aktami stanu cywilnego; Prowadzenie spraw zwiazanch z
wydawaniem dowodów osobis  więcej >
2017-07-26 10:50:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-26 12:41
Kompetencje i zadania realizow
  Do podstawowych zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Mienia Komunalnego
należy:   opracowanie gminnego programu ochrony   więcej >
2017-07-26 10:49:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-26 12:37
Kompetencje i zadania relizowa
  Do podstawowego zakresu zadań Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
należy:   Wykonywanie zadań  więcej >
2017-07-26 10:47:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat finansowy

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-26 12:34
Kompetencje i zadania realizow
  Do podstawowego zakresu zadań Referatu Finansowego
należy:   Opracowanie projektu budżetu Gminy w
zakresie dochodów i wydat  więcej >
2017-07-26 10:45:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Załatwianie spraw

Agnieszka Dąbrowska
Informację dodano do Biuletynu 2007-05-26 15:39
  Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i
załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie
Gminy.   Zasady postępowania w s  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 10827
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>