bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2013 r.
 
Stan_mienia_komunalnego_na_31122013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:14:55 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:18:00.
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2012 r.
 
Stan_mienia_komunalnego_na_dzien_31_12_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:02:19 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:18:00.
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Gózd
na dzień 31.12.2010r.

stan_mienia_komunalnego_311210.pdf

informacja_mienie_komunalne_311210.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 13:03:46 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:18:00.
Informacja na temat zużytych składników
majątku ruchomego
 
300107_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-30 10:30:55 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:18:00.
Informacja o stanie mienia komunalnego - stan
10.11.2006r.
 
mienie_komunalne_10_11_2006.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-11 17:06:48 | Data modyfikacji: 2014-05-16 12:18:00.
Data wprowadzenia: 2007-01-11 17:06:48
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl