bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2020 strona główna 
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe

OM_2020_J_Drab.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:27:53.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii

OM_2020_D_Rogala.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:29:43.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

OM_2020_M_Bebenca.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:31:35.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2020_S_Czyz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:33:18.
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2020_A_Kwiecien.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:35:34.
Jolanta Zieba - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2020_J_Zieba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:37:16.
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2020_D_Adamska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:38:51.
Lech Zahorski - dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Goździe

OM_2020_L_Zahorski.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:40:27 | Data modyfikacji: 2020-07-09 09:41:05.
Ewa Zaborska - p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

OM_2020_E_Zaborska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:44:34.
Konrad Mąkosa - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2020_K_Makosa.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:46:17.
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2020_E_Siczek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:47:59.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

OM_2020_B_Skiba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:54:23.
Anna Marczykowska - inspektor w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2020_A_Marczykowska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:56:43.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2020-07-09 09:56:43
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl