bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Obwieszczenia 2018 strona główna 

Obwieszczenia 2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa drogi
gminnej Nr 350105W Kuczki Kolonia - Gózd -
Karszówka wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą gminną (ul. Szkolną)
 BGK_170118_obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:18:37.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd na działce o
nr. ewidencyjnym 301
 BGK_090118_decyzja_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 15:09:21.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa masztu
telekomunikacyjnego dla stacji bazowej położonej
w m. Gózd, gm. Gózd, na działce o numerze
ewidencyjnym 840
 BGK_090118_decyzja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 09:21:06.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na: Budowa linii kablowej SN 15 kV,
stacji transformatorowej słupowej 15 kV/0,4 kV,
słupa odłącznikowego SN 15 kV w miejscowości
Gózd, gm. Gózd na działkach o nr.ewid. 316,
318/1 (obręb nr 9 Gózd) - zamierzonej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110
Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem
pełnomocnika Jana Ryniewicza reprezentującego
firmę EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 117/19, 25-432
Kielce

BGK_080117_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:58:03.
Decyzja Wójta Gminy Gózd o odmowie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
infrastrukturą techniczną położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd na
działce o nr. ewidencyjnym 551/4

BGK_050118_Decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:38:47.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2018 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy
Gózd z dnia 18.01.2017 r., znak: ROŚiMK
6220.10.2016.2017 w pkt. 1 „Rozdział i
charakterystyka przedsięwzięcia z
uwzględnieniem: litera a) skali przedsięwzięcia
i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji” o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
stacji paliw płynnych i gazu propan- butan z
budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_040118_Postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:51:09.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 stycznia
2018 r. o odstąpieniu od zobowiązania
wnioskodawcy do przeprowadzenia oceny
(sporządzenia raportu) oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
zmianie decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia
18.01.2017 r., znak: ROŚiMK 6220.10.2016.2017 w
pkt. 1 „Rozdział i charakterystyka
przedsięwzięcia z uwzględnieniem: litera a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji” o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji paliw płynnych i gazu propan-
butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową,
bezdotykową myjnią samochodów na terenie
działki o nr. ew. 3 w m. Klwatka, gm. Gózd”

ROŚiMK_030118_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 15:25:26.

Zobacz:
 Obwieszczenia . 
Data wprowadzenia: 2018-01-03 15:25:26
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl