bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Przetargi 2018 strona główna 

Przetargi 2018
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: "Adaptacja
pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole
Podstawowej w Klwatce"

ZEAS_170118_ogloszenie.pdf

ZEAS_170118_specyfikacja.pdf

ZEAS_170118_zal1_formularz_oferty.doc

ZEAS_170118_zal2_oswiadczenie.doc

ZEAS_170118_zal3_wykaz_wyk_robot.doc

ZEAS_170118_zal4_kadra_pracownicza.doc

ZEAS_170118_zal5_zasoby.doc

ZEAS_170118_zal6_przedmiar_robot_branza_bud.pdf

ZEAS_170118_zal7_przedmiar_robot_branza_elektr.pdf

ZEAS_170118_zal8_przedmiar_robot_branza_sanit.pdf

ZEAS_170118_zal9_wzor_umowy.doc

ZEAS_170118_zal10_grupa_kapitalowa.doc

ZEAS_170118_specyfikacja_tech_roboty_budowlane.pdf

ZEAS_170118_KLWATKA parter rys. 2.pdf

ZEAS_170118_KLWATKA piętro rys. 3.pdf

ZEAS_170118_projekt_ bud_klatki_schodowej.pdf

ZEAS_170118_architektura i konstrukcja.pdf

ZEAS_170118_specyfikacja_tech_instalacje_elektryczne.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna - OPIS_PSP_Klwatka.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna_Proponowany_uklad_polaczen.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_1.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna -plot-Model_rys_2.pdf

ZEAS_170118_Instalacja elektryczna - plot-Model_rys_3.pdf

ZEAS_17011_specyfikacja_tech_instalacje_sanitarne.pdf

ZEAS_170118_instalacje_co_wod_kan_wentylacja opis.pdf

ZEAS_170118_ instalacje_sanitarne_ rys 2.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 3.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 4.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 5.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_rys 6.pdf

ZEAS_170118_instalacje_sanitarne_ rys 7 i 8.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:54:01.
Wójt Gminy Gózd zgodnie z § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku
Skarbu Państwa ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż następującego składnika rzeczowego
majątku ruchomego: Autopompa ELJOT AU 24/10, rok
zakupu 2007, nr fabryczny 035/2007
 UG_040117_ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23.

Zobacz:
   Przetargi
Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:08:23
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl