bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2016 strona główna 

2016
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2016_dziewit.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:20:21.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2016_tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:21:31.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2016_koscielniak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:22:31.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2016_siczek_adam.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:26:19.
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2016_drozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:27:19.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:27:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl