bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 strona główna 

2015
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2015_dziewit.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:52:43.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2015_tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:54:03.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2015_koscielniak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:55:14.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Techniczej i Gospodarki Komunalnej
 om_2015_siczek_adam.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:56:57.
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2015_drozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:58:47.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2015-09-09 11:58:47
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl