bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 strona główna 
Krzysztof Molendowski - Przewodniczący Rady Gminy
Gózd
 om_2015_molendowski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-09-09 12:31:36.
Dariusz Dąbrowski
 om_2015_dabrowski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:29:47.
Dorota Gut
 om_2015_gut.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:30:38.
Dariusz Adam Iwański
 om_2015_iwanski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:31:32.
Jerzy Kazimierz Kępiński
 om_2015_kepinski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:33:49.
Marcin Sławomir Linowski
 om_2015_linowski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:36:34.
Marek Marchewka
 om_2015_marchewka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:37:42.
Tadeusz Stanisław Marek
 om_2015_marek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:39:57.
Zuzanna Pionka
 om_2015_pionka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:41:20.
Kamil Solecki
 om_2015_solecki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:42:07.
Anna Magdalena Skonieczna
 om_2015_skonieczna.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:43:07.
Piotr Szymczak
 om_2015_szymczak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:44:17.
Sławomir Węgliński
 om_2015_weglinski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:45:16.
Józef Marek Wrażeń

om_2015_wrazen_j.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:47:44.
Waldemar Żaczek
 om_2015_zaczek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:48:49.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:48:49
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl