bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 strona główna 

2014
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2014_tkaczyk_joanna.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 16:29:00.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2014_koscielniak_boguslawa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 16:35:14.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Techniczej i Gospodarki Komunalnej
 om_2014_siczek_adam.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 16:36:41.
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2014_dziewit_pawel.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 10:23:41.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2015-03-04 10:23:41
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl