bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Zarządzenia Przewodniczącego Rady strona główna 

2013
Zarządzenie Nr 1/2013 Przewodniczącego Rady
Gminy Gózd z dnia 28 października 2013 r. w
sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w
sołectwie Małęczyn Nowy gmina Gózd
 Zarzadzenie_Przewodniczacego_Nr_1_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:05:14.

Zobacz:
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
Data wprowadzenia: 2013-10-28 14:05:14
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl