bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Formularze do pobrania strona główna 

Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Radomska 7, 26-634 Gózd


e-mail: usc@gozd.pl

Kierownik - Zofia Walczak


pok. 115, tel. (48) 320 20 97, wew. 43, fax (48) 320 20 97 w. 35

 

Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństw i zgonów

- od roku 1919 do chwili obecnej -

pok. 115, tel. (48) 320 20 97 wew. 43

 

 Do zadań USC należy w szczególności:

 

  • prowadzenie rejestru oraz ksiąg stanu cywilnego tj. urodzeń, małżeństw, zgonów

  • przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób

  • wydawanie decyzji i postanowień w zakresie rejestracji stanu cywilnego, odpisó
  • w aktów i zaświadczeń

  • współpraca z sądami i innymi organami administracji publicznej a także placówkami konsularnymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego

  • urowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką tj. jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin

  • uznawanie zagranicznych wyroków o rozwodach

  • zmiana imion, nazwisk

  • archiwizacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego 
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:23:20 | Data modyfikacji: 2020-04-16 11:21:30.
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi

Udostepnianie_danych_z_RDO_wymagane_dokumenty.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_danych_w_trybie_jednostkowym.pdf

Wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_dowodem_osobistym.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:57:00.
Zmiana imion i nazwisk

wymagane_dokumenty_zmiana_imion_nazwisk.pdf

USC_wniosek_zmiana_imion_2019.pdf

USC_wniosek_zmiana_nazwiska_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:15:17.
Odpis aktu stanu cywilnego

wymagane_dokumenty_odpis_aktu.pdf

USC_wniosek_odpis_aktu_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:11:55.
Prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu
cywilnego

USC_uzupelnienie_aktu_2019.pdf

USC_sprostowanie_aktu_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:09:38.
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem
związku małżeńskiego

wymagane_dokumenty_powrot_do_nazwiska.pdf

oswiadczenie_o_powrocie_do_nazwiska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:06:29.
Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6
miesięcy od chwili sporządzenia aktu

wymagane_dokumenty_zmiana_imienia_dziecka.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:03:25.
Zgłoszenie zgonu
 wymagane_dokumenty_zgon.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 16:00:50 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:44:59.
Nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie
 wymagane_dokumenty_dlugoletnie_malzenskie_pozycie.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:59:24 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:41:47.
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia
małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

wymagane_dokumenty_zawarcie_malzenstwa_za_granica.pdf

USC_zaswiadczenie_zdolonsc_prawna_malzenstwo.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:55:35.
Zgłoszenie urodzenia dziecka
 wymagane_dokumenty_urodzenie_dziecka.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:53:11 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:38:36.
Odtworzenie aktu stanu cywilnego

wymagane_dokumenty_odtworzenia_aktu.pdf

odtworzenie_aktu_malzenstwa.pdf

odtworzenie_aktu_urodzenia.pdf

odtworzenie_aktu_zgonu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:47:46.
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu
cywilnego

transkrypcja_wymagane_dokumenty.pdf

transkrypcja_malzenstwa.pdf

USC_transkrypcaja_akt_urodzenia.pdf

USC_transkrypcja_akt_zgonu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:42:46.
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
 wymagane_dokumenty_nadanie_nazwiska_dziecku.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:41:44 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:30:30.
Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego)
stwierdzające brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa
 wymagane_dokumenty_slub_konkordatowy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:38:05 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:28:54.
Zaświadczenie o stanie cywilnym

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.pdf

 wymagane_dokumenty_zawarcie_malzenstwa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:33:40 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:27:28.
Zawarcie związku małżeńskiego
 wymagane_dokumenty_zawarcie_malzenstwa.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:31:42 | Data modyfikacji: 2016-02-15 09:25:37.
Wydanie dowodu osobistego

Informacje_ogolne_wymagane_dokumenty .docx

Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_2020.pdf

Formularz_zgloszenia_utraty_dowodu_2020.pdf

Formularz_zgloszenia_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:26:59 | Data modyfikacji: 2017-11-20 10:17:09.

Zobacz:
 Referat Budownictwa .  Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste .  Ewidencja Działalności Gospodarczej .  Ewidencja Ludności .  Referat Rolnictwa .  Referat Finansowy .  Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego . 
Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:26:59
Data modyfikacji: 2017-11-20 10:17:09
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl