bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2016 strona główna 

2016
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2016_dziewit.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:20:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2016_tkaczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:21:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2016_koscielniak.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:22:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2016_siczek_adam.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2016_drozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:27:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl